OPEN CALL - ART IN PUBLIC SPACE AND OUTDOOR AREAS ASSOCIATED WITH OSLO KINDERGARTENS

The City of Oslo, Agency for Cultural Affairs, seeks proposals for art in public space and outdoor areas associated with kindergartens in Oslo. The competition is being conducted in cooperation with UKS. Deadline 15 February 2018.

READ MORE AND APPLY HERE

CURRENT & UPCOMING PROGRAM AT UKS

#5 MINIBAR:
CLUB LIAR by Agatha Wara

EVENT
Tuesday 12 December
Doors open at 8pm

VENUE
UKS, St. Olavs gate 3, Oslo

As we get closer to Christmas, the time of the year when Santa judges our (good) deeds, UKS’ #5 MINIBAR—CLUB LIAR—asks if you’ve been naughty or nice.

To make yourself up is to tell stories; to narrate is to fictionalize; to fictionalize is to lie. To wear make-up is to become the fictionalized image of your own imagination. A night of beauty, cocktails, music, and deliberate and stylized lies, CLUB LIAR invites you to become that image. In an environment of 1980s club lounging, fog and red light, you are offered hair styling, make-up, and of course, nail ornamentation, mastered by a series of multi-talented agents from the local art and fashion community.

When invited to be UKS’ occasional MINIBAR coordinator Agatha Wara was also invited to conceptualize a night in her own right as both curator, beauty connoisseur, and artist. This evening takes a cue from New York’s legendary ballroom scene of the 1980s and 1990s, inviting a series of hosts to take us all through the night, helping good vibes, glitz and color to flow as they should.

Hosted by: Admir Batlak, Anne Karine Thorbjørnsen, Constance Tenvik, Elise By Olsen, Geir Haraldseth, Gilda Axelroud, Goro Tronsmo, HAiKw/, Ida Eritsland, Inti Wang, Marthe Ramm Fortun, Matias Kiil Halvorsen, Marthe Elise Stramrud, Ragna Bley, Stina Högkvist, Synnøve Mo, Urd J. Pedersen, Victoria Duffee

Make-up strategy by Liam Seeland // Hair strategy by Annette Kvithyll (PURPURRPURPLE) // Nail strategy by Agatha Wara with Inti Wang // Music strategy by CLUB LIAR resident DJ NEPTUNO (ONKOD)

 

CONSTANCE TENVIK
SOFT ARMOUR

OPENING
Friday 8 December: 7pm at UKS, 8.30pm at Kunstnernes Hus
Performance + DJ  |  10pm Jenny Hval – 11pm DJ Jan Mayen at Kunstnernes Hus

EXHIBITION
9 December 2017 – 14 January 2018

VENUES
UKS, St. Olavs gate 3, Oslo
Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

In autumn 2017, a series of UKS solo exhibitions employs both UKS’ grounds and a part of the neighboring venue, Kunstnernes Hus. Second in UKS’ series of double exposés is draughtsman, masquerader, and filmmaker Constance Tenvik (b.1990, NO, based in Berlin and Oslo). Tenvik’s abundant, new production Soft Armour focuses on a disastrous attempt to restage a medieval joust at a Scottish castle in Ayrshire in 1839. This gothic reenactment, entitled “The Eglinton Tournament” after its initiator the Earl of Eglinton, was flooded by both a torrential downpour—disabling most of the chivalric acts—and by the unexpected turnout of around 100,000 spectators; in hindsight making this a milestone of mischief in failing to making fantasy and reality meet.

Employing this hilarious image of romantic longing, of regress to another time while being caught in one’s own ‘tense’, Tenvik creates a timely pointer to a current conservative retrograde, and the idle potential of nostalgic folklore. Unapologetically invading a male world of knights with her makeshift show(wo)manship, Tenvik explores Eglinton’s bloated performance—when everything goes wrong—through candy-colored assemblage sculptures, figurative drawings, and living images, creating a social carnival recalling Scandinavian 1960s and 1970s pop underground and feminism.

 

 

NEW PICTURE
THE WORK OF BEA FEITLER

OPENING

Wednesday 15 November, 7pm

EXHIBITION

16 November 2017 – 14 January 2018

VENUE

UKS, St. Olavs gate 3, Oslo

Traveling from Berlin, UKS proudly presents a distilled part of the exhibition New Picture—The Work of Bea Feitler, first presented at the non-profit exhibition space Between Bridges earlier this autumn. Curated by Marte Eknæs and Nicolau Vergueiro, the itinerant show is the first ever display solely dedicated to late Brazilian designer and art director Bea Feitler (1938–1982). It features original magazines, books, reproductions and personal photographs documenting her meteoric career, from the late 1950s until her death in 1982. Best known for her graphic design work in magazines including Harper’s Bazaar,  Ms., Rolling Stone, and the modern  Vanity Fair, she left an indelible mark upon the face of American graphic design by offering a new approach to the magazine experience.

Feitler’s expressive freedom, evidenced by shifting standards to a female gaze, allowed her to renegotiate the commercial representation of women and to use the magazine as a mass vehicle to address social issues through her vibrant aesthetic. The exhibition follows some of Feitler’s recurrent themes, including the human silhouette, the centerfold as compositional device, and collaging, through which she reimagined the relationship between the body and graphic design in both layout and sensorial terms. “A magazine should flow. It should have rhythm. You can’t look at one page alone—you have to visualize what comes before and after.”

New Picture—The Work of Bea Feitler curated by Marte Eknæs and Nicolau Vergueiro is traveling from Between Bridges in Berlin, an exhibition space run by Wolfgang Tillmans. The exhibition in Berlin was organized by Eugen Ivan Bergmann.

The exhibition has been made possible by the generous help of Bruno Feitler. Additional material is provided by The New School Archives and Special Collections, New York.

The exhibition is supported by the German Embassy in Oslo.

ÅPEN IDEKONKURRANSE – KUNST I OFFENTLIG ROM OG FRIOMRÅDER TILKNYTTET BARNEHAGER I OSLO

Kulturetaten i Oslo søker prosjektforslag til kunst i offentlig rom og friområder tilknyttet barnehager, og inviterer hermed til en åpen skissekonkurranse. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med UKS. Frist 15. februar 2018.

LES MER OG SEND INN SØKNAD

KOMMENDE OG NÅVÆRENDE PROGRAM PÅ UKS

#5 MINIBAR:
CLUB LIAR av Agatha Wara

TID
Tirsdag 12. desember
Dørene åpner kl. 20:00

STED
UKS, St. Olavs gate 3, Oslo

Ettersom julen nærmer seg — den tiden på året hvor julenissen overveier våre (gode) gjerninger — inviterer vi til UKS’ #5 MINIBAR, og stiller følgende spørsmål: Har du vært snill eller slem i år?

Å sminke seg (eng: make-up) er å fortelle historier. Å skape et narrativ er å dikte opp, og å dikte opp er å lyve. Ved å sminke seg blir man dermed et oppdiktet bilde av sin egen fantasi. Det blir en kveld fylt av skjønnhet, cocktails, musikk, og tilsiktede og stiliserte løgner: CLUB LIAR inviterer deg til å omfavne det hele. I en atmosfære inspirert av 1980-tallets klubblounging, tåke og red light, blir du tilbudt hårstyling, sminke — og selvfølgelig negledekorasjon, alt av et knippe multitalenter fra det lokale kunst- og motemiljøet.

Når Agatha Wara ble invitert til å være UKS’ MINIBAR-koordinator ble hun samtidig invitert til selv å konseptualisere én av disse kveldene: CLUB LIAR er inspirert av New Yorks legendariske ballroom-scene på 80- og 90-tallet. Ut fra sin rolle som både kunstner, skjønnhetsekspert og kurator har Wara invitert en gjeng med verter og vertinner som vil geleide oss gjennom kvelden, spre god stemning, glitz og farge — som seg hør og bør.

Vertskap: Admir Batlak, Anne Karine Thorbjørnsen, Constance Tenvik, Elise By Olsen, Geir Haraldseth, Gilda Axelroud, Goro Tronsmo, HAiKw/, Ida Eritsland, Inti Wang, Marthe Ramm Fortun, Matias Kiil Halvorsen, Marthe Elise Stramrud, Ragna Bley, Stina Högkvist, Synnøve Mo, Urd J. Pedersen, Victoria Duffee

Make-up-strategi av Liam Seeland // Hårstrategi av Annette Kvithyll (PURPURRPURPLE) // Neglestrategi av Agatha Wara m/ Inti Wang // Musikkstrategi av CLUB LIARs resident DJ NEPTUNO (ONKOD)

 

 
CONSTANCE TENVIK
MYK HARNISK

ÅPNING
Fredag 8. desember: 19:00 på UKS, 20:30 på Kunstnernes Hus
Performance + DJ | 22:00 Jenny Hval – 23:00 DJ Jan Mayen på Kunstnernes Hus

UTSTILLING
9. desember 2017 – 14. januar 2018

STED
UKS, St. Olavs gate 3, Oslo
Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

Høsten 2017 markerte starten på en serie med UKS-soloutstillinger som både benytter seg av UKS’ egne fasiliteter og en sal på Kunstnernes Hus. Den andre ut i serien med dobbeltutstilling er tegneren, maskerade- og filmmakeren Constance Tenvik (f. 1990, NO, basert i Berlin og Oslo). Tenviks Myk Harnisk tar for seg et katastrofalt forsøk på å gjenskape en middelalderturnerning på et skotsk slott i Ayrshire i 1839. Denne gotiske dakapoen, navngitt «The Eglinton Tournament» etter initiativtaker Earl Eglinton, ble oversvømmet både av et voldsomt regnvær — som vanskeliggjorde mesteparten av de noble opptredene — samt det uventede oppmøtet på drøyt 100.000 tilskuere. I ettertid ble dette arrangementet stående som en milepæl for hva som skjer når fantasi og virkelighet ikke møtes.

Tenvik utforsker dette humoristiske paradokset av romantisk tilbakeskuende higen etter en svunnen tid (når man er fanget i sin egen tid). Hun skaper dermed en betimelig peker til samtidens konservative dragning mot en annen tidsepoke og nostalgisk folklore. Idet Tenvik invaderer den mannsdominerte ridderverdenen med sitt show(wo)manship, undersøker hun jarlen av Eglintons oppblåste performance — hvor absolutt alt går galt. Gjennom tyggisfargede assemblage-skulpturer, figurative tegninger og levende bilder lager hun et sosialt karneval som refererer til skandinavisk undergrunnspop og feminisme fra 60- og 70-tallet.

 

 

NEW PICTURE
THE WORK OF BEA FEITLER

ÅPNING

Onsdag 15. november, kl. 19:00

UTSTILLING

16. november 2017 – 14. januar 2018.

STED

UKS, St. Olavs gate 3, Oslo

UKS presenterer et utdrag av utstillingen New Picture—The Work of Bea Feitler, kuratert av Marte Eknæs og Nicolau Vergueiro.

Utstillingen ble tidligere i høst vist på Between Bridges i Berlin, og er den første utstillingen som utelukkende er dedikert til den brasilianske grafiske designeren og art directoren Bea Feitler (1938-1982). Utstillingen består av originale magasiner, bøker, reproduksjoner og personlige fotografier fra Feitlers banebrytende karriere, og tar for seg perioden fra slutten av 1950-tallet til hennes død i 1982. Feitler er mest kjent for sitt arbeid i publikasjonene Harper’s Bazaar, Ms., Rolling Stone og Vanity Fair, og etterlot seg et markant avtrykk på amerikansk grafisk design, ved å tilby en helt ny tilnærming til magasinopplevelsen.

Feitler brukte magasinet som format som talerør for sitt sosiale engasjement. Den ekspressive frihetsopplevelsen hennes kom til uttrykk i måten arbeidet hennes fremmet en ny, kvinnelig synsvinkel. Hun reforhandlet dermed den kommersielle representasjonen av kvinner, gjennom sprek og livlig estetikk.

New Picture viser flere av grunnpilarene i Feitlers designspråk: Den menneskelige silhuett, samt magasinets dobbeltside som komposisjonell enhet og collage. Magasinet ble hennes verktøy i arbeidet med å definere et nytt forhold mellom kropp og grafisk design, både med tanke på layout og sanseopplevelser. «Et magasin skal flyte. Det skal ha rytme. Du kan ikke se på én side alene — du er nødt til å kunne forestille deg hva som kommer før og etter.»

Utstillingen New Picture—The Work of Bea Feitler kommer til UKS fra Between Bridges i Berlin, et visningsrom drevet av Wolfgang Tillmans. Begge utgavene av utstillingen har blitt kuratert av den norske kunstneren Marte Eknæs og den brasilianske kunstneren Nicolau Vergueiro, som også har forfattet og researchet hoveddelen av utstillingsteksten. I Oslo har ustillingen blitt satt i stand av Rhea Dall, daglig leder ved UKS, mens den i Berlin ble organisert av Eugen Ivan Bergmann.

Utstillingen er muliggjort gjennom generøse utlån fra Bruno Feitler. Ytterligere materiale er gjort tilgjengelig av The New School Archives and Special Collections, New York.

Utstillingen på UKS er støttet av Tysklands ambassade i Oslo.