CURRENT PROGRAM AT UKS

NORA JOUNG: DING DONG

Opening: Friday 16 February  |  7-8:30pm at UKS  |  8:30-10pm at Kunstnernes Hus  |  Opening performance: 7:30pm at UKS

Exhibition: 17 February – 28 March, 2018
Performances: Every Sunday, 2pm at UKS
Venues: UKS & Kunstnernes Hus

The exhibition Ding Dong by Nora Joung is presented at both UKS and Kunstnernes Hus as part of UKS’ series of double exposés running through Spring 2018. Visual artist, critical writer, and occasional performer, Joung’s practice reflects the prosaic and popular powers seeping through the seams of even our most intimate words and expressions. For her grand new UKS commission, Joung dwells in the threshold between the guarded privacy of a (Norwegian) household and an outside, resounding the ring of the doorbell in her exhibition title.

At Kunstnernes Hus, Joung creates an enlarged, theatrical environment—overlooked from a mezzanine entrance—shrinking now puppet-sized audiences into a larger-than-life blue-lit living room fully equipped with rug and sofa, and centered around a TV. Quoting platitudes from soap operas, inherited marketing clichés, and news trailers, the screen evokes a hyperbole of the (often commercial) powers that pour into personal space via this relentless channel.

At UKS, three different structures—a rectangle, a circle, and a triangle—each uphold a different function. A tall rectangular stage supporting a sofa forms the setting for a selection of Joung’s live works, while a low circular platform furnished with lounge chairs is activated by occasional talk shows. Raising questions of contemporary loss of seclusion and radical transparency or self-surveillance, a final, triangular structure holds a set of video screens. One filmic work ponders Viennese architect Adolf Loos’ equally amusing and dated bridging of clothing, applied design, and the private house to aspects of male and female bodily withdrawal and exposition.

OPEN CALL - ART IN PUBLIC SPACE AND OUTDOOR AREAS ASSOCIATED WITH OSLO KINDERGARTENS

Kulturetaten’s Open Call for art in public space and outdoor areas associated with kindergartens in Oslo is now closed.

READ MORE ABOUT THIS OPEN CALL HERE

PROGRAM PÅ UKS

NORA JOUNG: DING DONG

Åpning: Fredag 16. februar | 19:00-20:30 på UKS | 20:30-22:00 på Kunstnernes Hus  |  Åpningsperformance: 19:30 på UKS

Utstilling: 17. februar – 28. mars 2018
Performance: Hver søndag kl. 14:00 på UKS
Sted: UKS og Kunstnernes Hus

Utstillingen Ding Dong av Nora Joung er en del av UKS’ serie med dobbelteksponeringer som presenteres både på UKS og Kunstnernes Hus. Joung er en kunstner, kritiker, og sporadisk performer hvis praksis speiler de subtilt prosaiske, populærkulturelle kreftene som siver inn i selv de mest intime delene av språkføringen og uttrykksformene våre. I sin nye produksjon for UKS dveler Joung på terskelen mellom det skjermede privatlivet i (norske) husholdninger og det som er på utsiden — antydet i utstillingstittelens rungende dørklokke.

På Kunstnernes Hus skaper Joung et teatralsk overdimensjonert miljø, som man for anledningen kan skue ut over fra en spesialbygget mesanin ved rommets inngang. Publikum inviteres til å krympes ned i en forstørret stue, belyst i blått og fullt møblert med gulvteppe, sofa, og en enorm TV som det selvsagte midtpunktet. Såpeoperaens platityder, innarbeidede markedsføringsklisjéer og nyhetssendinger siteres i videoen som fremstiller en hyperbol av (de ofte kommersielle) kreftene som velter inn i privatsfæren gjennom den uopphørlige strømmen fra skjermen.

På UKS tjener tre ulike strukturer — et rektangel, en sirkel og en trekant — til hver sitt formål. En høy, rektangulær scene med en sofa på fungerer som basen for et utvalg av Joungs performancer, mens en lav, rund plattform utstyrt med svingstoler benyttes til sporadiske talkshows. Den siste, trekantede strukturen bærer videoskjermer hvor tidsåndens hang til radikal transparens og selvovervåkning er omdreiningspunktet. Ett av videoarbeidene tar utgangspunkt i den østerrikske arkitekten Adolf Loos’ både fornøyelige og daterte analyser av klær, design og det private hjemmet — og hvordan dette står i forhold til (hans) regler for mannlig og kvinnelig tilbaketrekning og eksponering.

ÅPEN IDEKONKURRANSE – KUNST I OFFENTLIG ROM OG FRIOMRÅDER TILKNYTTET BARNEHAGER I OSLO

Fristen for Kulturetaten i Oslos åpne skissekonkurranse for kunst i offentlig rom og friområder tilknyttet barnehager er nå gått ut. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med UKS (Unge Kunstneres Samfund).

LES MER HER